KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Közbeszerzési értékhatárok 2014
E-mail
2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi törvény határozza meg:

 

1.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár :
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:
  134 000 euró, azaz 39 287 460 forint,
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,

 

2.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:
5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,


3.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:
5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,

 

4.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:
  134 000 euró, azaz 39 287 460 forint,
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,
 • A Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,

 

5.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
 • a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

 

6.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § 1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár:

 • árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére
  414 000 euró, azaz 121 380 660 forint,
 • építési beruházásra
  5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,


7.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § 2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, azaz 121 380 660 forint,
 • 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő íjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt, azaz 121 380 660 forint,


Az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni.

 

A nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi törvény határozza meg,  2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárok:

A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:

 • árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
 • építési beruházás esetében: 15 millió forint;
 • építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
 • szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre a Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:

 • árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
 • építési beruházás esetében: 100 millió forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

 

Felhívjuk továbbá az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével:

 • árubeszerzés esetében: 25 millió forintot;
 • építési beruházás esetében: 150 millió forintot;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot.

 

Közbeszerzési értékhatárok 2013

Közbeszerzési értékhatárok 2012

Közbeszerzési értékhatárok 2011

Közbeszerzési értékhatárok 2010

 

Web Statisztika

Content View Hits : 411480

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárások szabályairól
2011. évi CVIII. törvény
Módosul: 2013. január 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
Hiánypótlás
Módosul a hiánypótlás irányadó szabályozása.
Nemzeti rezsimben
a Kbt. 122.§ (7)-(8)bekezdés értelmében "3 ajánlattevős" eljárás közzététel nélkül.
Alvállalkozó
Módosul az alvállalkozó törvényi definíciója.
Szerződéskötés
Szerződéskötési moratórium 10 nap.
Egybeszámítás a Kbt. 18.§
Változott az egybeszámítási kötelezettség.